Dập nóng

Dập nóng trông rất ba chiều, có ánh kim loại.

Chi phí dập nóng phụ thuộc vào kích thước thiết kế và độ phức tạp của bạn.

Dập nóng
Dập nóng4
Dập nóng3
Dập nóng1
Dập nóng2

Đăng ký