Ghi nhãn

Sản phẩm chính của công ty Sasha là các sản phẩm nước rửa tay với thể tích nhỏ như 15ml, 30ml, 50ml.Chúng tôi cung cấp chai xịt thẻ sau 15ml, chai xịt thẻ PETG 30ml, 40ml, tất cả đều được bán rất chạy ở thị trường Châu Âu.Vì vậy, anh ấy liên tục lặp lại đơn đặt hàng từ chúng tôi, mỗi khi chúng tôi hoàn thành sản phẩm kịp thời và giúp anh ấy vận chuyển sản phẩm lên tàu.

card sprayer bottle

Pink sprayer-1
pink sprayer-2

Đăng ký