Khắc laser

Khắc laser là hình thành các vết khắc tự nhiên trên bề mặt sản phẩm tre, gỗ bằng phương pháp đốt laser.Nó trông rất tự nhiên và không gây ô nhiễm, giống như chạm khắc bằng tay.

Nhưng chúng tôi không khuyên dùng những họa tiết phức tạp vì các đường khắc laser quá mỏng và bạn không thể nhìn rõ.

Ngoài ra, khắc laser không có màu sắc.Anh ta sẽ thể hiện màu sắc đậm hơn hoặc nhạt hơn do độ sâu của chạm khắc và chất liệu của tre và gỗ

khắc laser trên nắp001
khắc laser trên nắp002
khắc laser trên nắp003
khắc laser trên nắp004
khắc laser trên nắp 1

Đăng ký