Khắc laser

Khắc laser là tạo ra các vết khắc tự nhiên trên bề mặt các sản phẩm tre, gỗ bằng cách đốt laser.Nó trông rất tự nhiên và không ô nhiễm, giống như khắc bằng tay.

Nhưng chúng tôi không khuyến khích các mẫu phức tạp, vì các đường khắc laser quá mỏng và bạn không thể nhìn rõ.

Ngoài ra, khắc laser không có màu.Anh ta sẽ hiển thị màu đậm hơn hoặc nhạt hơn do độ sâu của chạm khắc và chất liệu của tre và gỗ

laser engraving on top of lid001
laser engraving on top of lid002
laser engraving on top of lid003
laser engraving on top of lid004
laser engraving on top of lid1

Đăng ký