Video công ty

Công ty
Hồ sơ

Khách hàng
điều tra

Xịt nước hoa cầm tay bằng nhựa
Bình xịt làm sạch thẻ tín dụng

Lắp ráp tốc độ cao
máy trong nhà máy

Một góc của mẫu
phòng và xưởng sản xuất

Máy phun kích hoạt
hội,, tổ hợp

Xịt nước hoa Plasic
sản xuất chai

Máy phun kích hoạt
sản lượng

Bình xịt thẻ
sản lượng

Kho Thượng Hải
Rainbow Industrial Co., Ltd.

Máy phun kích hoạt
sản lượng

Chuyển


Đăng ký