Video công ty

Công ty
Hồ sơ

Khách hàng
điều tra

Xịt Nước Hoa Tay Túi Nhựa
Chai xịt khử trùng thẻ tín dụng

Lắp ráp tốc độ cao
máy trong nhà máy

Một góc của mẫu
phòng và xưởng sản xuất

Bình xịt kích hoạt
cuộc họp

Bình xịt nước hoa Plasic
sản xuất chai

Bình xịt kích hoạt
sản xuất

Xịt thẻ
sản xuất

Nhà kho Thượng Hải
Công Ty TNHH Công Nghiệp Cầu Vồng

Bình xịt kích hoạt
sản xuất

Vận chuyển


Đăng ký