In lụa

Sau đây là một số cách in lụa chúng tôi đã thực hiện cho khách hàng của mình, như bạn thấy, in lụa thường có 1-3 màu, hai màu có khoảng cách nhất định.Khoảng cách thường hơn 3mm.

In lụa yêu cầu bề mặt chai / lọ rất mịn, phẳng, chúng tôi có thể thực hiện in lụa nhiệt độ cao (thời gian lưu giữ lâu hơn nhưng màu sắc nhạt hơn một chút) và in lụa nhiệt độ thấp (nhìn bóng).

silk printing
RB-P-0233
RB-P-0262D
RB-P-0274
RB-P-0275

Đăng ký